ดำดูปะการังบนผิวน้ำ (Snorkelling)

ค่าบริการ 200 บาทต่อท่าน

พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ ส่วนใหญ่ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง

รถมอเตอร์ไซค์

ค่าบริการ 300 บาทต่อคัน

พร้อมน้ำมัน

ภาพบรรยายกาศ